INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA ORAZ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej uprzejmie informuje, że: Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. określił:

  1. druk potwierdzenia kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu – załącznik nr 1;
  2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2;
  3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/ 2023 dzieci z obwodu szkoły- załącznik nr 3.
  4. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/ 2023 dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły- załącznik nr 4.

Odpowiedni druk można pobrać ze strony bloga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 25 lutego 2022 roku.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Zając
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

Pliki do pobrania