Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych w dniu 06.10.2023 r. podpisało umowę nr 23/FELU.10.03-IZ.00-0072/23-00, na realizację projektu „Zielono Mi!” Projekt realizowany jest ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 1.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 211 196,88 zł, z czego kwota 184 036,88 zł zł to dofinansowanie z EFS+ i  Budżetu Państwa.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie wieku 7-16 lat, którzy uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Gminy Borki (województwo lubelskie).

Projekt realizacją również obejmuję naszą Szkołę.

Przedmiotem projektu jest organizacja i przeprowadzenie 11 dniowego obozów edukacyjnych dla łącznie 35 uczniów.

W trakcie 11 dniowego obozu realizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
z robotyki, z zakresu zielonej transformacji, STEM, a także rozwijające kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz społeczne.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Zielono Mi!”.

Projekt realizowany jest ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 1.3 Kształcenie ogólne.

Dokumenty do pobrania w linku:

Linki