14 kwietnia 2024 roku uczestniczyliśmy w XXVII Marszu Pokoju. Uroczystość, która miała miejsce w Nowinach, rozpoczęła się od przypomnienia wydarzeń z kwietnia 1940 roku. Pani Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej – odczytała wspomnienia świadków tragicznych wydarzeń i zapisy z ksiąg parafialnych. Wysłuchaliśmy też okolicznościowych recytacji poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Po Mszy św., odprawionej w intencji pomordowanych przez Niemców mieszkańców Nowin i ofiar NKWD w Katyniu, harcerki odczytały Apel o Pokój. Następnie przeszliśmy pod kapliczkę, gdzie zostały zapalone znicze.

Linki