W dniu 16 kwietnia 2023 roku w Nowinach odbył się Marsz Pokoju dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar pacyfikacji dokonanej przez Niemców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej wsi. Zebranych powitała pani Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej, która odczytała wspomnienia świadków  zbrodni oraz wypis z ksiąg parafialnych o śmierci mieszkańców wsi. Następnie  rozpoczęła się Msza Święta w intencji pomordowanych, którą odprawił ks. kanonik Stefan Kurianowicz. Młodzież  z Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej recytowała wiersze o tematyce nawiązującej do tragedii Katynia i ofiar terroru. Został odczytany ,,Apel o Pokój”. Pod kapliczką upamiętniającą pomordowanych  zapalono znicze i złożono kwiaty.

Linki