Tegoroczny finał Konkursu odbył się 23 marca pod Patronatem Honorowym Starosty Radzyńskiego. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Koło Gospodyń Wiejskich – w Woli Osowińskiej oraz Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury-Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński oraz radna – reprezentująca Wolę Osowińską w Radzie Gminy Borki – Beata Guz, a rzeczowego – Bogdan Smogorzewski – właściciel piekarni „Stary Piekarz” w Woli Osowińskiej i Gminna Spółdzielnia w Borkach.

Do Konkursu przystąpiło 83 recytatorów, których serdecznie powitał Starosta Radzyński – Szczepan Niebrzegowski, obecny na imprezie wraz z Wicestarostą Michałem Zającem.

Prezentacje, prowadzone przez uczniów, odbywały się w specjalnie do tego celu udekorowanych czterech salach – w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Rolniczych. W skład komisji konkursowych wchodzili instruktorzy i nauczyciele:

– Agnieszka Polak i Dorota Mościbrodzka – z Biura WOK Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

– Maria Długołęcka-Pietrzak – z Uniwersytetu w Siedlcach,

– Dominika Trykacz, Monika Poziemska – z Domu Kultury w Kocku,

– Anna Korulczyk – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim,

– Michał Maliszewski – ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim,

– Antonina Haponiuk – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,

– Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka,

– Józef Obroślak – protektor Konkursu od pierwszych edycji,

– Julia Długołęcka – laureatka I Konkursu (w 2000 roku),

– Anna Kosek – wielokrotna laureatka Konkursu w latach 2005-2011.

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz słodkie upominki – ciasteczka z miejscowej piekarni, a następnie zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na obiad regionalny – kapustę z grochem i kartoflaki z soczewicą. W tym czasie obradowały komisje konkursowe, by ustalić wyniki i zapisać je w protokołach. Jurorzy wytypowali również recytatorów do Koncertu Laureatów, który poprowadziła pani Maria Długołęcka- Pietrzak. Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała zarówno prezentacje tegorocznych uczestników Konkursu, jak również występ uczniów miejscowej szkoły, którzy obrazowo przedstawili sylwetkę Patrona oraz zaśpiewali ulubione przez Niego ludowe piosenki.

Z tematyką recytowanych utworów dobrze komponowała się scenografia – w tym stoiska z wytworami sztuki ludowej i tradycyjnymi palmami.

Wyniki konkursu

Kategoria SP kl. I-III

  1. Zuzanna Baran – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Adrian Ochnik – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

II. Liliana Chyła – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

Wiktoria Pakuła – Szkoła Podstawowa im.E.Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie

Nel Wróblewska – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

III. Dawid Gracjan Grudzień – Szkoła Podstawowa im. G.Piramowicza w Łukowie

Wyróżnienie Wiktoria Zdanowska – Szkoła Podstawowa im.Cz.Kamińskiego w Siedlcach

Nagroda za gwarę: Adrian Ochnik – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

Kategoria SP kl. IV-VI grupa A

I Julia Osiak – Łukowski Ośrodek Kultury

II. Aleksandra Czyżak – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

III. Błażej Niewęgłowski – Szkoła Podstawowa w Krasewie

Wyróżnienie: Julia Skowron – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

Michał Mitura – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

Paulina Kaczanowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie

Nagroda za gwarę: Maksymilian Zdanowski – Szkoła Podstawowa im.Cz.Kamińskiego w Siedlcach

Kategoria SP kl. IV-VI grupa B

I. Julia Ochnik – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

II. Antoni Rasz – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

III. Szymon Walaszek – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie: Helena Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

Lena Niewęgłowska – Szkoła Podstawowa w Tchórzewie- Kolonii

Natalia Krzyżanowska – Szkoła Podstawowa w Tchórzewie-Kolonii

Nagroda za gwarę:

Antoni Rasz – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

Kategoria SP kl. VII -VIII

I. Oliwia Mirosław – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

II. Klaudia Sygnowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

III. Jakub Mirosław-Pyda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

Wyróżnienie: Wiktor Michałek – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

Anna Rokicka -Łukowski Ośrodek Kultury

Bartosz Ścioch – Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy

Nagroda za gwarę: Zuzanna Nowakowska – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe i osoby spoza systemu szkolnego

  1. Maciej Radomyski – Łukowski Ośrodek Kultury
  2. Zofia Kozłowska – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
  3. Natalia Polkowska – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie

Nagroda za gwarę: Agnieszka Abczak – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach

Dyplomy Laureata i nagrody książkowe, ufundowane przez Powiat Radzyński wręczali przedstawiciele organizatorów:

Alina Tuwalska-Brynczak – córka Patrona Konkursu,

Ewa Mateusiak – Z-ca Wójta Gminy Borki,

Beata Żurawska-Polkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,

Dorota Latkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,

Anna Cąkała – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej.

Spośród osób zaproszonych, głos zabrała pani Alina Tuwalska-Brynczak, która podziękowała organizatorom i obdarowała wszystkich laureatów pamiątkowymi książkami z okolicznościowym wpisem oraz Alina Kryjak – sołtys Woli Osowińskiej – wzorem lat ubiegłych – ufundowała i wręczyła pamiątkowe książki dwóm uczestnikom.

Całą imprezę prowadziły Magdalena Magnuszewska i Emilia Chudowolska – uczennice miejscowych szkół.

informację opracowała Krystyna Kożuch

Linki