Tegoroczny finał Konkursu odbył się 28 maja pod Patronatem Honorowym Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, którego reprezentował Michał Zając – Wicestarosta Radzyński. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych i Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński,  a rzeczowego – Piekarnia „Stary Piekarz” Bogdana Smogorzewskiego w Woli Osowińskiej.

Do Konkursu przystąpiło 33 recytatorów. Prezentacje, prowadzone przez uczniów, odbywały się w specjalnie do tego celu udekorowanych  dwóch salach – w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Rolniczych. W skład  komisji konkursowych wchodzili instruktorzy i nauczyciele:

–  Anna Kistelska, Aleksandra Strzałkowska- Chojnacka  – z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

–  Marta Nowakowska-Kozak,  Dominika Trykacz – z Domu Kultury w Kocku,

–  Elżbieta Hawryluk – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim

–  Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka

–  Małgorzata Górna – polonistka

–  Magdalena Niewęgłowska – laureatka I Konkursu (w 2000 roku)

 Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz słodkie upominki – ciasteczka z miejscowej piekarni, a następnie zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na kapustę z grochem i kompot z rabarbaru.    W tym czasie obradowały komisje konkursowe, by ustalić wyniki Konkursu i zapisać je w protokołach. Jurorzy wytypowali również  recytatorów do Koncertu Laureatów, który poprowadziła Anna Kistelska z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Po gromko oklaskiwanych recytacjach tegorocznych uczestników Konkursu, wystąpiła Magdalena Niewęgłowska – laureatka I edycji w 2000 roku. Mistrzowsko przeczytała wzruszający tekst Józefa Obroślaka  – o początkach pracy Wacława Tuwalskiego w Tchórzewie – napisany na podstawie wspomnień Mamy Reginy, ówczesnej uczennicy tchórzewskiej szkoły. Z tematyką recytowanych utworów pięknie  komponowała się scenografia. Na szczególne podkreślenie zasługuje wystawa  obrazów miejscowej malarki-samouka Haliny Deleżuch. Siedemnaście malowideł o tematyce obyczajowej, religijnej, patriotycznej wypożyczono z Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej. 

                                                         Wyniki konkursu

                                                         Kategoria  SP  kl.0-III

I.                nagroda       Wiktoria Zdanowska – Łukowski Ośrodek Kultury        

II.                                 Maksymilian Zdanowski – Łukowski Ośrodek Kultury

      III.                     Antoni Skowron – Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

Wyróżnienie:          Gabriela Kłoda – Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

                                Marcelina Latoch –  ZPO w Woli Osowińskiej            

                                Zuzanna Mocarz – ZPO w Woli Osowińskiej

                                                           Kategoria SP  kl. IV-VI

       I.                         Oliwia Mirosław –  Szkoła Podstawowa w Maszkach

                                     (nominacja do 41, Małego Konkursu Recytatorskiego)                                              

       II.                       Lena Aleksandrowicz  – Łukowski Ośrodek Kultury

       III.                      Julia Skowron – Zespół  Placówek Oświatowych w Borkach

Wyróżnienie:            Barbara Liipińska – GOK w Ulanie -Majoracie     

                                  Julia Osiak – Łukowski Ośrodek Kultury

                                  Przemysław Zienkiewicz – GOK w Ulanie-Majoracie                          

Nagroda za gwarę:  Klaudia Sygnowska – Szkoła Podstawowa  w Maszkach

                                                          Kategoria SP kl. VII -VIII

I.                            Amelia Majcher – Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kleeberga w Kocku

( nominacja do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego)              

II.                            Anna Lipińska – GOK w Ulanie-Majoracie

III.                          Natalia Zając – ZPO w Woli Osowińskiej

Wyróżnienie:          Maciej Radomyski – Łukowski Ośrodek Kultury

Nagroda za gwarę:  Gabriela Sikorska – SP im. F. Kleeberga w Kocku

                      Kategoria: szkoły ponadpodstawowe i osoby spoza systemu szkolnego

I.                            nie przyznano

II.                           nie przyznano

III.                          nie przyznano

Wyróżnienie:          Grażyna  Sosnowska – GOK w Ulanie-Majoracie

Nagroda za gwarę:   Agata Kuryłło – Puławski Ośrodek Kultury

    Dyplomy Laureata i  nagrody książkowe,  ufundowane przez Powiat Radzyński,  wręczały: Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej,

dr Małgorzata Kulikowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej  

Agnieszka  Zając – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,

Beata Żurawska-Polkowska – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.    Spośród osób zaproszonych, w imprezie uczestniczyli:  Michał Zając – Wicestarosta Radzyński,  Alina Kryjak  – Sołtys Woli Osowińskiej (ufundowała i wręczyła pamiątkowe książki najmłodszej i najstarszej uczestniczce), Artur Firla – Przewodniczący Rady Rodziców w ZPO.

    Całą imprezę prowadzili uczniowie miejscowych szkół: Julia Gurtat  z Zespołu Placówek Oświatowych i Mateusz Białucha z Zespołu Szkół Rolniczych.

Informację opracowała Krystyna Kożuch

Linki