Celem imprezy było uczczenie tragicznie zmarłych nauczycieli i propagatorów idei krajoznawstwa i turystyki. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku i turystycznych marszów na orientację oraz poznanie walorów Wisznic. W klasyfikacji ogólnej nasza szkoła zajęła III miejsce , natomiast drużynowo Marcin Latkowski i Mateusz Skowron zajęli III miejsce i Wojciech Budzyński i Michał Zając VI miejsce .

Uczestnicy marszów to: Małgorzata Zając, Paweł Zając, Marcin Latkowski, Wojciech Budzyński, Michał Zając, Izabela Obroślak, Mateusz Skowron, Natalia Kożuch i Filip Skowron. Opiekunem była pani Ilona Sikorska- Korgol