Dnia 22 października 2023 roku miejscowa społeczność oraz zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach XIII rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Uroczystość rozpoczęliśmy przemarszem z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Proboszcz parafii – ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz odprawił  uroczystą Mszę Świętą w intencji uczniów, pracowników i rodziców. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Po nabożeństwie udaliśmy się na teren szkoły, gdzie przed obeliskiem upamiętniającym patrona nastąpiła dalsza część uroczystości. Został odczytany Apel Pamięci, po czym oddano salwę honorową. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Po tym nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i przejście uczestników na halę sportową. Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

Pani dyrektor Dorota Latkowska powitała wszystkich zebranych i przedstawiła gości. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak wyjątkowe jest to święto, przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, nagrodach i odznaczeniach przyznanych społeczności szkolnej za propagowanie wiedzy o lotnictwie i naszym Patronie, promowanie postaw patriotycznych, opiekę nad miejscami pamięci.

Po tym nastąpiła bardzo ważna część uroczystości – ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Najmłodsi zaprezentowali się w programie artystycznym. Po przedstawieniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Dorota Latkowska dokonała pasowania na uczniów naszej szkoły. Dzieciom wręczono upominki. Następnie zaprezentowali się starsi uczniowie szkoły podstawowej. Przypomnieli oni zgromadzonym postać płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Po ich wystąpieniu głos zabrali goście, którzy wygłosili przemówienia okolicznościowe oraz przekazali pamiątki dla szkoły.

Pani dyrektor w imieniu uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły serdecznie podziękowała za słowa uznania i życzenia. Jako ostatnia głos zabrała pani Beata Sawka – przewodnicząca Rady Rodziców, która zaprosiła gości na przygotowany przez rodziców obiad, natomiast dzieci i pozostałych uczestników na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w obchodach XIII rocznicy nadania imienia płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej oraz za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację tego święta.

Monika Jędrzejkiewicz

Linki