Inaugurację roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej o godzinie 10.00. Następna część uroczystości odbyła się w hali sportowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani Dorota Latkowska, która pełni obowiązki Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej w czasie przebywania na zwolnieniu pani Dyrektor Agnieszki Zając. Na początku powitała wszystkich zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Potem wystąpiła zastępca Wójta Gminy Borki pani Ewa Mateusiak, która odczytała list Wójta ppłk. rez. dr. Radosława Sałaty do uczniów i nauczycieli w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Następie pani dyrektor zwróciła się do uczniów, zachęcając ich do solidnej pracy. Wyróżniła uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Głos zabrał też Przewodniczący Rady Rodziców pan Artur Firla, który powitał panią Dorotę Latkowską na stanowisku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych oraz wyraził radość rodziców z rozpoczynającego się roku szkolnego. Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola, życząc wielu osiągnięć, zwłaszcza nowym pracownikom ZPO. Po części oficjalnej uczniowie przeszli do swoich sali lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim spokoju, zdrowia i sukcesów.