Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła wzięła udział w charytatywnej akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Od 21 marca do 24 maja członkowie Szkolnego Koła Wolontariuszy prowadzili kiermasz (wcześniej przygotowanych) ciast, loterie, zbiórki pieniędzy do puszki. Zebrane w ten sposób pieniądze w kwocie 2200 zł zostały przesłane na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Otrzymane wsparcie finansowe ma być przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych oraz na naprawy sprzętu medycznego.

Dziękuję wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły (zwłaszcza Pani Wandzie) oraz wszystkim darczyńcom za wsparcie i zaangażowanie. Mam nadzieję, że za rok również nasze serca będą otwarte na pomoc podopiecznym lubelskiego hospicjum.

opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy

Małgorzata Caban