W dniach  28 i 29 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty przygotowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Jest to coroczna akcja  mająca na celu  podsumowanie pierwszego etapu edukacji.  Test składał się z trzech części: polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Wyniki testu dostarczą wiedzy na temat zdobytych przez uczniów umiejętności w zakresie: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej, logicznego myślenia oraz wiadomości przyrodniczych. Będą również pomocą w rozwijaniu kompetencji w dalszych latach nauki.

Wszystkim Trzecioklasistom życzymy jak najlepszych wyników !!!