Dnia 17.09.2017 roku miejscowa społeczność oraz zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach siódmej rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej. 

Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz uczniów i nauczycieli z pocztem sztandarowym sprzed placówki do kościoła parafialnego. Tam została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Stefana Kurianowicza oraz księdza Waldemara Tkaczuka, który wygłosił homilię. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, goście, mieszkańcy oraz uczniowie i nauczyciele.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie został odsłonięty mural przedstawiający płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Dokonali go senator Grzegorz Bierecki – fundator muralu z fundacji „Kocham Podlasie”, Wójt Gminy Borki – pan Radosław Sałata, dyrektor ZPO w Woli Osowińskiej – pani Agnieszka Zając, przedstawiciel GOKiS – pani Izabela Smogorzewska oraz uczeń – Kacper Gomoła. Uczniowie ZPO złożyli kwiaty. 

Następnie uczestnicy uroczystości udali się przed Zespół Placówek Oświatowych, gdzie przy obelisku poświęconym patronowi major Artur Ostrowski odczytał Apel Pamięci, po czym została oddana salwa honorowa ku czci poległym bohaterom. Złożono też wiązanki i wieńce przed obeliskiem upamiętniającym postać patrona. Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Dęblinie pod dowództwem kapitana Grzegorza Kosiaka.

Dalsza część obchodów miała miejsce na hali sportowej. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych ciepłymi słowami powitała pani Agnieszka Zając – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważne jest to święto zwłaszcza dla uczniów, przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, nagrodach i odznaczeniach przyznanych społeczności szkolnej za propagowanie wiedzy o lotnictwie, promowanie postaw patriotycznych, opiekę nad miejscami pamięci.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana przez dzieci i młodzieży z ZPO, prezentująca pilotów z Dywizjonu 303 oraz postać patrona szkoły. 

Po wystąpieniu uczniów głos zabrali goście, którzy wygłosili przemówienia okolicznościowe. Wśród nich byli: Jan Szewczak – poseł  na Sejm RP,  Marcin Duszek – poseł na Sejm RP, Grzegorz Bierecki – senator RP, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski,  Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki. Pan Marcin Czyżak – w imieniu  Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Sławomira Sosnowskiego przekazał na ręce pani dyrektor dyplom uznania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. Przedstawiciele lotników z Dęblina i Mińska Mazowieckiego z  ppłk. pil. Markiem Hellerem z 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego przekazali pamiątkowe zdjęcie do Szkolnej Izby Pamięci poświęconej patronowi, a emerytowani piloci z płk. pil. Kazimierzem Pogorzelskim – Prezesem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego – książkę.

Następnie rozstrzygnięte zostały gminne konkursy: plastyczny „Podniebne loty” oraz pieśni patriotycznej „Uśmiech Orła”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Borki. 

Po części oficjalnej przedstawicielka Rady Rodziców zaprosiła gości na uroczysty obiad, a mieszkańców wsi, dzieci i młodzież na grochówkę. Gimnazjalistki ze Szkolnego Koła Wolontariuszy z Woli Osowińskiej zorganizowały loterię, z której dochód został przeznaczony na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Po posiłku rozpoczął się koncert pieśni patriotycznej laureatów konkursu „Uśmiech Orła”. Zebrani mieli możliwość wysłuchania wspaniałych prezentacji utalentowanych finalistów z całej gminy Borki.

Aby wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień poświęcony płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu przybyli uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych, mieszkańcy Woli Osowińskiej i okolicznych miejscowości oraz wielu znamienitych gości. Naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością między innymi:

Jan Szewczak – poseł  na Sejm RP,  Marcin Duszek – poseł na Sejm RP, Grzegorz Bierecki – senator RP, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski,  Marcin Czyżak – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego,  Barbara Bachonko-Breczko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, generał  brygady rezerwy  pil. inż. Ryszard Hać, ppłk Marek Heller – z  23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mjr Jacek Mikita – reprezentant Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jarosław Wojtyś  reprezentujący  rektora komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, mjr Artur Ostrowski w imieniu płk pil. Artura Kałko z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, mjr Paweł Orłowski, delegacje klubów i stowarzyszeń lotniczych, ks. Waldemar Tkaczuk, ks . Stefan Kurianowicz,  Lucjan Kotwica- Starosta Radzyński, Jan Gil – wicestarosta radzyński, Radosław Sałata – wójt Gminy Borki, Renata Leszcz – sekretarz Urzędu Gminy Borki, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół, kierownicy instytucji z terenu powiatu i gminy oraz poczty sztandarowe.

Uroczystości przebiegły w podniosłej, a jednocześnie radosnej atmosferze. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu święta naszego patrona. 

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie. 

Kliknij tutaj aby wyświetlić zdjęcia