W niedzielę 20 października 2019 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami dziewiątej rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Tradycyjnie już świętowanie rozpoczęło się od przemarszu uczniów i nauczycieli z pocztem sztandarowym sprzed placówki do kościoła parafialnego, w którym ksiądz kanonik  Stefan Kurianowicz odprawił mszę świętą. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed budynek Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie przy obelisku poświęconym patronowi zebranych powitała pani Alina Kryjak. Odczytany został Apel Pamięci, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom. Złożono też wiązanki i wieńce przed obeliskiem upamiętniającym patrona. Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Dęblinie pod dowództwem porucznika Macieja Warczyka. 

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitała pani Agnieszka Zając – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. W swoim wystąpieniu przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, nagrodach i odznaczeniach przyznanych społeczności szkolnej za propagowanie wiedzy o lotnictwie, promowanie postaw patriotycznych, opiekę nad miejscami pamięci. Podkreśliła też znaczenie tego wydarzenia oraz postaci patrona jako wzoru dla uczniów.

Kolejnym punktem programu był występ przygotowany  przez pierwszoklasistów pod opieką wychowawczyni – pani Aliny Oprawskiej. Następnie miało miejsce ślubowanie na sztandar, a pani dyrektor dokonała uroczystego aktu pasowania. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz „rożki obfitości”, a potem słodkie upominki od pana Szczepana Niebrzegowskiego – Starosty Radzyńskiego i od generała  brygady rezerwy  pil. dr inż. Ryszarda Hacia .

Następnie wystąpiła młodzież, która przedstawiła część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pań: Izabeli Smogorzewskiej – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej oraz Małgorzaty Caban, Moniki Jędrzejkiewicz i Bożeny Skowron – nauczycielek z naszej szkoły.

Postać patrona i pilotów z Dywizjonu 303 została zaprezentowana w formie wywiadu z Arkadym Fiedlerem, przeplatanego fragmentami utworów muzycznych i prezentacją. Pojawili się również harcerze z drużyny działającej przy szkole. Wspomnieli oni o nagrodach i odznaczeniach, jakie otrzymała społeczność szkolna, realizując ideały i wartości, którymi kierował się patron. 

Po wystąpieniu uczniów głos zabrał pan Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, a po nim goście, wśród których byli:  pan Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, pułkownik doktor inżynier Jarosław Rosiński – szef sztabu w imieniu Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, generał brygady rezerwy pilot doktor inżynier Ryszard Hać, pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński oraz pani Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej.

Po części oficjalnej pani Beata Guz – przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała wszystkim za przybycie, rodzicom za pomoc, a następnie zaprosiła gości na uroczysty obiad, natomiast dzieci i młodzież na poczęstunek do sal. 

Dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariuszy pod opieką pani Małgorzaty Caban zorganizowały loterię, z której dochód został przeznaczony na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 

Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć zbiory poświęcone patronowi oraz pilotom z Dywizjonu 303 zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci, którą opiekuje się pani Danuta Kucio, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.

Na uroczystość poświęconą płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu przybyli uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych, mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, generał  brygady rezerwy  pil. dr inż. Ryszard Hać, ppłk Paweł Dębski w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – generała Jarosława Miki, płk dr inż. Jarosław Rosiński – szef sztabu w imieniu Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, mjr Paweł Orłowski –  z Lotniczej Akademii Wojskowej, delegacje klubów i stowarzyszeń lotniczych, ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz,  pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, pan Michał Zając – Wicestarosta Radzyński, mł. insp. Mariusz Woźniak – pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim, brygadier mgr inż. Witold Grajca – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  Jarosłąw Ejsmont – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim,  ppłk rez. Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki i współorganizator uroczystości,pani Izabela Smogorzewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji z terenu powiatu i gminy oraz poczty sztandarowe.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu święta naszego patrona płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. 

Monika Jędrzejkiewicz

Kliknij, aby wyświetlić więcej zdjęć