Zobacz Fotoreportaż z uroczystości

Zobacz film z uroczystości ! 

Dnia 16.09.2012 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami drugiej rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Pan Tadeusz Sławecki –Sekretarz Stanu w MEN, pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński, pani Dagmara Poluszyn – dowództwo Sił Powietrznych w warszawie, pan płk. pil. Dr inż. Waldemar Gołębiowski – Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk pil. Dr Marek Bylinka – zastępca rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, płk Kazimierz Pogorzelski – Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, ppłk Artur Lalak z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, ks Jerzy Kalicki proboszcz parafii w Woli Osowińskiej. Ks. Błażej Woszczek kapelan 25 Pułku Ułanów Kraśnickich- Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, przedstawiciele mediów, młodzieży i społeczności lokalnej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Uroczystość uświetnił udział Orkiestry Wojskowej Sił Lądowych z Siedlec z tamburmajorem chor. Przemysławem Hryncewiczem oraz Kompanią Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Dęblina dowodzoną przez por Pawła Orłowskiego. 

Po nabożeństwie wszyscy udali się przed budynek Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie przy obelisku poświęconym płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu rozpoczęła się część oficjalna. 

Zebrani w skupieniu wysłuchali Apelu Poległych, po którym oddana została salwa honorowa. Złożono też wiązanki i wieńce pod pomnikiem patrona Przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczyli Sztandar Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego Złotą Odznaką za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

Dyrektor ZPO – Danuta Kucio oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borki – Alina Kryjak powitały gości. Jako pierwsi głos zabrali Tadeusz Sławecki, następnie płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski i płk Kazimierz Pogorzelski. 

Kolejnym punktem programu było złożenie wieńców przed obeliskiem upamiętniającym twórcę i pierwszego dowódcę Dywizjonu 303 – płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny o tematyce lotniczej, a zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez płk Waldemara Gołębiowskiego dowódcę 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. .

Część oficjalną zakończył występ dzieci i młodzieży z ZPO w Woli Osowińskiej upamiętniający postać patrona. Goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, a mieszkańcy wsi, dzieci i młodzież na bigos.

Podczas festynu historyczno – rekreacyjny, w czasie którego odbyły się pokazy akcji bojowej Powiatowej Komendy Policji i Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, prezentacje umiejętności sprawnościowych jednostek OSP z Bork i Woli Chomejowej, przygotowane były też konkursy i zabawy dla dzieci. Wolontariusze z Gimnazjum w Woli Osowińskiej zorganizowali kiermasz oraz loterię, z których dochód został przeznaczony na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 

Na uroczystości poświęconej płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu licznie przybyli uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych, mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście. Po raz kolejny wzięli udział w lekcji historii, która trwale zapisała się w krajobrazie naszej miejscowości i naszej szkoły, stając się tradycją.