Kliknij tutaj aby wyświetlić zdjęcia

20 września 2014r. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej obchodziła 110. rocznicę urodzin patrona – twórcy i pierwszego dowódcy 303 Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego”.

Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz społeczności szkolnej sprzed placówki do kościoła parafialnego. Mszę świętą uświetniły Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina, homilię wygłosił ks. por. Marcin Czerapski, który przybliżył postać wspaniałego lotnika – płk. pil. Z. Krasnodębskiego. Następnie udaliśmy się na teren boiska przed szkołę, gdzie znajduje się obelisk poświęcony patronowi. Tu wysłuchaliśmy oficjalnych powitań i wystąpień gości, m.in. gen. dyw. Jerzy Fryczyńskiego – reprezentującego Dowódcę Generalnego RSZ. Przypomniał on, że naród, który nie szanuje przeszłości i swoich bohaterów, nie ma przyszłości. Na uroczystość przybyli również: minister edukacji Tadeusz Sławecki, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, delegacje wojskowe, kombatanci oraz zaprzyjaźnione szkoły.

Kolejnym punktem programu było odczytanie Apelu Pamięci przez majora Artura Ostrowskiego, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom i odegrany został utwór „Śpij kolego”. Kolejną atrakcją był przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”, który wypuścił biało-czerwone dymy.

Następnie goście złożyli wieńce przed obeliskiem upamiętniającym postać płk. pil. Z. Krasnodębskiego. Po odegraniu „Marsza Lotników” rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pań: I. Smogorzewskiej, M. Karwowskiej i B. Skowron. Uwagę zgromadzonych przyciągnął pokaz musztry paradnej Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem kapitana Pawła Orłowskiego i występ Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Później wszyscy udali się do szkoły, gdzie otwarto Izbę Pamięci poświęconą płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu. Generał J. Fryczyński w imieniu generała Lecha Majewskiego – Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał na ręce pani dyrektor Danuty Kucio obraz przedstawiający samolot F-16. Goście z zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty. Znalazły się wśród nich szczątki Huricana – samolotu, na którym loty odbywał twórca Dywizjonu 303, udostępnione prze Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Na uroczystym obiedzie goście mieli okazję spróbować potraw regionalnych, m.in. woleńskich kartoflaków, na chętnych czekała też grochówka wojskowa. Potem rozpoczął się festyn historyczno – wojskowy, w którym udział wzięły, m.in. Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim i Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Osowińskiej. Stoiska promocyjne wystawiły przy szkole: 23. Baza Lotnictwa Taktycznego, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego, Klub Dowództwa Generalnego RSZ oraz Powiatowa Komenda Policji.

W godzinach popołudniowych seniorzy lotnictwa spotkali się z dziećmi i młodzieżą z ZPO w Woli Osowińskiej oraz Szkoły Podstawowej w Leszkowicach im. Dywizjonu 301 na wspólnym śpiewaniu nieznanych piosenek związanych z lotnictwem, zamieszczonych w wydanym z tej okazji „Śpiewniku lotniczym”. Spotkanie prowadziła pani Alina Kryjak z Zespołem Wokalnym działającym przy miejscowym Towarzystwie Regionalnym. Wszyscy mieli niecodzienną okazję wysłuchać wspomnień kapitan PLL LOT Stanisława Błasiaka i starszego chorążego Mirosława Majaka- adiutanta Mirosława Hermaszewskiego.

Pierwszy dzień uroczystości zakończyła dyskoteka integracyjna

21 września 2014 roku rozpoczął się pokazem samoobrony prowadzonym przez majora Andrzeja Grejnera z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Następnie przybyłe osoby obejrzały prezentację „Lotnik skrzydlaty, władca świata”. O godz. 14 odbył się najważniejszy punkt niedzielnego programu – występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.