W niedzielę 19 września 2021 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszempowstania Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Była to szczególna okazja do wspólnego świętowania, wspomnień, ale także podsumowania minionych 100 lat.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od przemarszu uczniów i nauczycieli z pocztem sztandarowym sprzed placówki do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej. Tam została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Stefana Kurianowicza oraz księdza Waldemara Tkaczuka w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, mieszkańcy wsi i okolic.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed budynek Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie zgromadzili się przy obelisku poświęconym patronowi. Odczytany został Apel Pamięci, po czym oddano salwę honorową ku czci poległym bohaterom. W ceremoniale wojskowym uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Dęblinie pod dowództwem porucznika Macieja Warczyka. Złożono też kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Odsłonięta została tablica pamiątkowa oddająca hołd pokoleniom, które współtworzyły stuletnią historię Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Zaproszonych gości i wszystkich zebranych powitała pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. W swoim wystąpieniu przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, podkreśliła znaczenie pracy dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę z rodzicami kolejnych pokoleń uczniów, za co serdecznie podziękowała.

Kolejnym punktem programu był występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina pod batutą kapelmistrza kapitana Andrzeja Greszty.

Potem wystąpili uczniowie, którzy przedstawili część artystyczną poświęconą stuletniej historii Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej oraz patronowi – płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu.

Rozstrzygnięte również zostały konkursy zorganizowane z okazji jubileuszu pod patronatem Wójta Gminy Borki – ppłk. rez. dr. Radosława Sałaty. Były to: konkurs na hymn oraz literacki „Moja szkoła a szkoła sprzed lat”. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy.

Po wystąpieniu młodzieży głos zabrał ppłk rez. dr Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, a po nim goście, wśród których byli:  pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty reprezentująca prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, pan Radosław Kozak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Jarosława Stawiarskiego, gen. bryg. rez. pil. dr inż. Ryszard Hać, przedstawiciele stowarzyszeń seniorów lotnictwa, płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, płk dr inż. Jarosław Rosiński – szef sztabu w imieniu Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,  mjr Piotr Lalak reprezentujący 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński oraz pani Krystyna Kożuch – Prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej.

Pani Agnieszka Zając- dyrektor ZPO wyraziła słowa uznania dla wszystkich pokoleń, które tworzyły historię szkoły i na ręce pań sprawujących funkcję dyrektora szkoły w minionych latach przekazała podziękowania, wręczyła pamiątkowe dyplomy i książki, które powstały z okazji jubileuszu szkoły. 

Na koniec głos zabrał pan Artur Firla– przewodniczący Rady Rodziców, który w imieniu rodziców i absolwentów podziękował wszystkim, odniósł się też do historii szkoły, następnie zaprosił gości na uroczysty obiad, natomiast dzieci oraz młodzież na poczęstunek do sal.

Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć zbiory poświęcone patronowi oraz pilotom z Dywizjonu 303 zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci, wystawę fotograficzną związaną z historią szkoły, stare kroniki oraz książkę, która została napisana z okazji stulecia Szkoły Podstawowej. Mogli też wpisać się do księgi pamiątkowej. Z okazji setnej rocznicy powstania szkoły został również posadzony dąb, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom o tym wydarzeniu.

Harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Podczas obchodów stulecia istnienia Szkoły Podstawowej zaplanowany był również przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”. Niestety, nie odbył ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Na uroczystość jubileuszu 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej przybyli uczniowie i pracownicy, absolwenci, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, która reprezentowała prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, pan Radosław Kozak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Jarosława Stawiarskiego, pani Barbara Bachonko-Breczko – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie z Delegatury w Białej Podlaskiej, gen. bryg. rez.  pil. dr inż. Ryszard Hać, płk dr inż. Jarosław Rosiński – szef sztabu w imieniu Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk. dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mjr Piotr Lalak, który reprezentował 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz, ksiądz Waldemar Tkaczuk, pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, pan Jerzy Rębek- Burmistrz Radzynia Podlaskiego, pan Michał Zając – Wicestarosta Radzyński, członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego: pan Grzegorz Kowalczyk, Witold Korulczyk, Jerzy Bednarczyk, insp. Zbigniew Krzos – Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim, ppłk rez. dr Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, pani Ewa Mateusiak – Zastępca Wójta Gminy Borki, pan Ireneusz Demianiuk – Wójt Gminy Komarówka Podlaska, pani Anna Grochoła – Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski, pani Katarzyna Krupa – skarbnik Gminy Borki, pani Danuta Kucio – Przewodnicząca Rady Gminy Borki, radni Gminy Borki: pan Henryk Bęczyński, pan Piotr Cieślak, pani Beata Guz, pan Rafał Gremplewski, pan Marcin Jaszczuk, pani Elżbieta Kulenty, pan Tomasz Kwaśny, pan Bogdan Sposób, delegacje klubów i stowarzyszeń lotniczych,  dyrektorzy szkół, pracownicy instytucji z terenu powiatu i gminy oraz poczty sztandarowe.

Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że „100-lecie Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej” uzyskało patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki – prof. Przemysława Czarnka, patronat honorowy Wojewody Lubelskiego – pana Lecha Sprawki, patronat honorowy Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Jarosława Stawiarskiego oraz patronat honorowy Wójta Gminy Borki – ppłk. rez. dr. Radosława Sałaty. Patronat medialny nad uroczystością objęła telewizja TVP 3 Lublin.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w obchodach setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej oraz za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w organizację tego wspaniałego jubileuszu. 

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych 

w Woli Osowińskiej