W naszej szkole listopad był miesiącem, w którym przypominaliśmy, że radość z chwili oraz drzemiące pokłady dobra i życzliwości są w każdym z nas, a drobny gest, uczynek czy uśmiech bywają więcej warte, niż nam się czasami wydaje. 

     Przypominamy, że Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na całym świecie. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań. Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. 

 Idea Dnia Życzliwości i Pozdrowień natomiast wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Aby nasi uczniowie pamiętali, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi wraca do nas z nawiązką, pani pedagog przeprowadziła zajęcia w każdej klasie, podczas których omawiane były istotne kwestie dotyczące tolerancji i życzliwości.

Chętni uczniowie wystąpili również w filmie pod tytułem: „Co to jest Tolerancja?”, a także przygotowali plakaty na ten sam temat.

Link do filmu:

Ważnym wydarzeniem był również Konkurs na „Najżyczliwszą osobę w klasie”, w którym uczniowie sami  decydowali, kto według nich zasługuje na ten tytuł pamiętając, że soba  życzliwa to taka, która:

– pomaga innym,

– jest uśmiechnięta,

– jest tolerancyjna,

– odznacza się wysoką kulturą osobistą,

– nie wdaje się w konflikty,

– prezentuje godną postawę uczniowską.

Najżyczliwszymi osobami w swoich klasach zostały wybrane następujące osoby:

– Olga Pomarańska (klasa I)

– Aleksandra Chamioło (klasa II)

– Zuzanna Kozioł i Zofia Kożuch (klasa III)

– Oliwia Czerwińska (klasa IV)

– Maria Orłowska (klasa V)

– Oskar Barszczak (klasa VI)

– Emilia Chudowolska (klasa VII)

– Dominik Sałata (klasa VIII)

Serdecznie gratulujemy!

Andżelika Sałata