W naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z ratownikiem medycznym – panem Maciejem. Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczyli się jak należy sprawdzać przytomność, oddech i tętno, w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej, zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z ułożeniem w pozycji bocznej bezpiecznej oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych, wykonując podstawowe czynności ratownicze.

Dzięki takiej lekcji uczniowie zdobyli ważne umiejętności, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. Spotkanie było też doskonałą okazją do poznania odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego, utrwalenia numerów alarmowych oraz wdrażania uczniów do pomocy potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy za tak ważną lekcję.