INFORMACJA DLA RODZICÓW

W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA, KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej uprzejmie informuje, że: Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. określił:

  1. druk potwierdzenia kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu – załącznik nr 1;
  2. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 2;
  3. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/ 2025 dzieci z obwodu szkoły- załącznik nr 3.
  4. wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/ 2025 dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły- załącznik nr 4.

Odpowiedni druk można pobrać ze strony bloga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, wypełniony należy złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 26 lutego 2024 roku.

Z wyrazami szacunku

Dorota Latkowska

zastępująca dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

Linki