Opłaty za dożywianie w Przedszkolu:

  1. śniadanie – 1,50 zł (godz. 9:00)
  2. obiad: zupa + drugie danie – 4 zł (godz. 12:30)
  3. podwieczorek – 1,50 zł (godz. 15:00)

Wpłat należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe szkoły.

Odliczenie z dożywiania może nastąpić, jeżeli nieobecność dziecka wynosi trzy dni (ciągiem) i dłużej w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

Numer konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

96 8046 1012 2007 0552 1760 0006

W tytule prosimy o wpisanie danych dziecka – imię, nazwisko, grupę przedszkolną i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.