W roku szkolnym 2022/2023 w Szkolnym Kole Wolontariuszy aktywnie działało 7 uczniów z klasy VIII: Zuzanna Mazurek, Wiktoria Skowron, Wiktoria Wylotek, Natalia Zając, Nikola Zając, Paulina Zając, Zuzanna Zając, pozostali wolontariusze przyłączali się do różnych akcji charytatywnych (Emilia Chudowolska i Mateusz Skowron z klasy VI oraz Laura Bieniek i Julia Gurtat z klasy VIII).

 Wolontariusze angażowali się w różne zadania: sprzątali w Muzeum Regionalnym, pomagali w szkolnej bibliotece, prowadzili loterie, wykonywali stroiki na kiermasz, piekli ciasta w ramach akcji „Słodka niedziela” i „Dar Serca dla Hospicjum”, kwestowali podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W II półroczu nasza szkoła (podobnie jak w latach ubiegłych) wzięła udział w akcji „DAR SERCA DLA HOSPICJUM. Jej cel to edukacja najmłodszych, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzić w najbliższym otoczeniu. W ramach tej akcji przeprowadzono: kiermasz wielkanocny, loterię fantową, sprzedaż ciasta i zbiórkę pieniędzy do puszki. Zbiórka środków odbywała się od 13 marca do 12 maja 2023 roku. Zebrane pieniądze w kwocie 2341 zł zostały przelane na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

W tym roku szkolnym za największe zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Wolontariuszy tytuł „Wolontariusza roku” otrzymuje uczennica klasy VIII – Natalia Zając. Gratulujemy!

Wszystkim wolontariuszom i rodzicom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działalność, poświęcony czas i wysiłek. Życzymy zapału do nowych wyzwań, radości oraz satysfakcji. Pamiętajcie dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą.

                             Małgorzata Caban  – opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy