Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała w tym roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000 zł. Zgodnie z celem programu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Trwają prace nad stworzeniem listy książek, które zakupimy. Bierzemy pod uwagę tytuły wyłonione poprzez ankiety, głosowanie, rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.