W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki wkładowi własnemu Gminy Borki, do biblioteki szkolnej zostały zakupione nowości książkowe.

Doposażenie biblioteki szkolnej w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów w zakresie edukacji czytelniczej, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

Większość pozycji pochodzi z wyboru samych uczniów, ale też nauczycieli, wychowawców, rodziców. Zakupiono różnorodne książki, wśród których znalazły się lektury, nowości wydawnicze, książki o tematyce historycznej, poruszające problemy pomocy innym i wiele innych. Z pewnością każdy znajdzie książkę dla siebie. Zapraszamy wszystkich do wypożyczania.