W poniedziałek 5 grudnia 2022  uczniowie klasy ósmej w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w spotkaniu z panią Danutą Kucio – Przewodniczącą Rady Gminy Borki. Przedstawiła ona młodzieży zasady wyboru członków rady gminy, strukturę oraz działanie organów władzy gminnej, zadania realizowane dla społeczeństwa lokalnego, zasady tworzenia budżetu, czy podejmowania uchwał dotyczących najważniejszych problemów lokalnej społeczności. Młodzież miała też możliwość zadawania pytań, będących w sferze ich zainteresowań. Pani Danuta Kucio zachęcała wszystkich do działania na rzecz innych, ale też zaprosiła na posiedzenie Rady Gminy w dogodnym dla nich terminie.

Dzięki udziałowi w takiej lekcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat funkcjonowania gminy, uświadomili sobie, jak ważne jest angażowanie się w życie publiczne, interesowanie się swoim otoczeniem oraz działanie dla jego dobra.

Monika Jędrzejkiewicz