W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa 4 zrealizowała projekt „Mikołajek ukryty w lapbooku”. Jego celem było uporządkowanie i utrwalenie wiadomości o treści lektury, rozwijanie kreatywności uczniów, ale też promowanie książki wśród czytelników. Uczniowie na lekcjach języka polskiego omawiali opowiadania o perypetiach chłopca o imieniu Mikołajek oraz jego przyjaciół. Potem mieli możliwość wykazania się wiedzą o przeczytanej lekturze, talentem plastycznym i pomysłowością. Ocenie podlegały: zawartość merytoryczna pracy, estetyka wykonania, ciekawy sposób opracowania materiałów. Uczniowie  zmierzyli się z niełatwym zadaniem, które jednak wzbudziło wśród nich entuzjazm. Oto efekty ich pracy.