TWÓRCZA PRACA UCZNIÓW KLASY V

W klasie piątej formą podsumowania pracy nad lekturą „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza było przygotowanie „lekturowych pudełek”. Uczniowie mieli za zadanie włożyć do nich przedmioty związane z omawianą powieścią, ale też mapy, streszczenia, opisy. Pudełka z zewnątrz były dekorowane, aby nawiązać do treści książki. Kreatywność, wyobraźnia i samodzielność odgrywały główną rolę. Niektóre pudełka zaskakiwały, były impulsem do zupełnie innego spojrzenia na lekturę. To zadanie dawało uczniom szansę na wykazanie się pomysłowością, ale też udowodnienie, że znają treść.

Mam nadzieję, że dzięki takiej formie pracy udało im się zapamiętać o wiele więcej, jednocześnie wykonując ciekawe działanie.

Monika Jędrzejkiewicz