Już minął pierwszy miesiąc 2024 r.- roku, w którym przypadają 80. urodziny trzech
Nauczycielek – Marianny Bącik-Deleżuch, śp. Lucyny Kozieł-Gajdy i śp. Ireny Sadowskiej-
Skowron. Wszystkie dużo dobrego wniosły do naszego prywatnego i społecznego życia,
pracując w miejscowej szkole i angażując się w działalność różnych organizacji społecznych.
Marianna Bącik i Irena Sadowska przybyły do Woli Osowińskiej w 1963 roku, bezpośrednio
po ukończeniu liceów pedagogicznych; Lucyna Kozieł rok później podjęła pracę w naszej
szkole. Wszystkie założyły tutaj rodziny i na stałe zamieszkały w naszej wsi.
Byłam uczennicą Jubilatek i mam we wdzięcznej pamięci lekcje wychowania fizycznego i
biologii z Panią M.Deleżuch, zajęcia z różnych przedmiotów z Panią I.Skowron i matematykę z
Panią L.Gajdą. Panie prowadziły też różne koła zainteresowań i organizacje szkolne takie,
jak: Spółdzielnia Uczniowska, PCK, ZHP. Los sprawił, że po latach dołączyłam do grona
nauczycielskiego i mogłam liczyć na życzliwą pomoc starszych Koleżanek oraz Przełożonych,
ponieważ Pani Irena Skowron była dyrektorem szkoły w latach 1979-1985, a Pani Marianna
Deleżuch – 1987-2000.
Jako rodowita wolanka chylę czoło i dziękuję wszystkim Jubilatkom za Ich społeczne
zaangażowanie – za wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Regionalnego,
którego były współzałożycielkami w 1977 roku. Śp. Irena Skowron do 2018 roku
rozśpiewywała dzieci i młodzież, przygotowywała programy artystyczne na uroczystości
gminne, powiatowe i o szerszym zasięgu. Śp. Lucynę Gajdę byli uczniowie wspominają jako
wzór nauczycielki matematyki. Pani Mariannie Deleżuch życzymy dużo zdrowia, bo bardzo
dbała o nasze dobre samopoczucie. zachęcając do aktywności fizycznej!

Krystyna Kożuch