9 grudnia 2022r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy VI kadencji. Spotkanie miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Poprowadzili je: Wójt Gminy Borki pan Radosław Sałata, pani Ewa Mateusiak Zastępca Wójta Gminy Borki oraz pan Dawid Ryndak pracownik UG w Borkach.

W obecnej kadencji naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 8: Julia Gurtat, Natalia Zając i Kacper Michalski.

Na początku spotkania młodzi Radni złożyli ślubowanie, po czym przystąpili do wyborów Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy. 

 Uczennica Natalia Zając została wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Po wyborach Natalia odczytała Statut MRG, a następnie radni ustalili plan pracy na bieżący rok szkolny.

Gratulujemy nowym Radnym zdobytego zaufania wśród społeczności uczniowskiej oraz życzymy zrealizowania zaplanowanych działań.

Barbara  Zdunek