31 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Chudowolska oraz Mateusz Skowron z klasy VII, a także Zuzanna Kępa z klasy VIII. Po uroczystym otwarciu posiedzenia przez Pana Wójta Gminy Borki Radosława Sałatę, członkowie Rady złożyli ślubowanie, a następnie wybrano Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Borki, zapoznano się ze statutem Rady, a także opracowano plan pracy na lata 2023/2024.

Andżelika Sałata