W dniach 20-22 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej odbył się hufcowy biwak profilaktyczny pod hasłem „Twarzą w twarz”. W wyjeździe wzięły udział harcerki 17. Drużyny Harcerskiej „eReF” im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego: dh. Lena Małaszuk, dh. Emilia Chudowolska, dh. Małgorzata Zając, dh. Antonina Chudowolska, dh. Kornelia Mazurek wraz z drużynową Mileną Latoch-Malesą. 

Celem biwaku było przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i telefonów komórkowych. Program był bardzo bogaty. Harcerze uczestniczyli w ciekawych zabawach integracyjnych oraz grach terenowych, takich jak: „Poranek z Szekspirem” oraz „Jestem Twoją Bajką”. W sobotę został zorganizowany wieczór teatralny „Mam talent”.

Biwak „Twarzą w twarz” uświadomił harcerzom zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z komputera i telefonu oraz pokazał, jak w ciekawy sposób można spędzić czas wolny.

Linki