W dniu 23 czerwca 2022 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach odbyła się Gala Stypendystów. Wójt Gminy Borki – ppłk. rez. dr Radosław Sałata wręczał najlepszym w gminie uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło również uczniów naszej szkoły, którzy w obecności swoich rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli odbierali stypendia z rąk Wójta Gminy Borki.

Stypendia naukowe otrzymali:

Wojciech Budzyński – klasa IV

Michał Zając – klasa IV

Marcin Latkowski   – klasa IV

Natalia Zając – klasa VII

Wiktoria Wylotek – klasa VII

Stypendiami sportowymi zostali nagrodzeni:

Aleksandra Chamioło – oddział przedszkolny „0”

Mateusz Duda – klasa I

Weronika Chamioło – klasa III

Szymon Mitura – klasa III

Marcin Latkowski – klasa IV

Natalia Kożuch – klasa V

Zuzanna Mazurek – klasa VII

Kacper Mazurek – klasa VII

Michał Lis – klasa VIII

Stypendia artystyczne uzyskali:

Antoni Skowron – oddział przedszkolny „0”

Lena Skowron – klasa III

Zuzanna Mateusiak – klasa VII

Natalia Zając – klasa VII

Krzysztof Jończak – klasa VIII

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy znaleźli się w gronie nagrodzonych. Życzymy dalszych sukcesów i owocnego rozwijania uzdolnień.

Dyrektor

i Rada Pedagogiczna

ZPO w Woli Osowińskiej