Piątoklasiści dowiedzieli się czym jest samożywność i poznali proces fotosyntezy. Dodatkowym celem lekcji było rozwijanie wśród uczniów kompetencji językowych , problemowe rozwiązywanie zadań , umiejętność pracy w grupie oraz refleksja nad własnym zdobywaniem wiedzy.