Dnia 20 czerwca uczniowie klasy 5 wzięli udział w Dniu Otwartym Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Policjanci oprowadzili uczniów po budynku i opowiedzieli o pracy. Młodzież  obejrzała pomieszczenia dla osób zatrzymanych, strzelnicę, salę odpraw, siłownię, salę reprezentacyjną, zobaczyła urządzenia służące do badania stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

Na dziedzińcu jednostki przygotowana została ekspozycja sprzętu, którego policjanci używają w codziennej służbie. Uczniowie mogli zobaczyć i przymierzyć sprzęt wykorzystywany podczas interwencji oraz zadać pytania dotyczące interesującego ich tematu. Młodzież miała możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Z dużym zainteresowaniem słuchali o specyfice ich służby oraz oglądali sprzęt i broń palną wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas działań. Mieli też możliwość obejrzenia wyposażenia technika kryminalistyki, który omówił, czym się zajmuje oraz przedstawił rodzaje śladów zbieranych na miejscach zdarzeń kryminalnych. Duże zainteresowanie wzbudził także unoszący się nad wszystkimi policyjny dron. Pilot opowiedział zainteresowanym o specyfice pracy na tego typu sprzęcie i możliwościach jego wykorzystania. Chętni mogli zobaczyć wnętrze radiowozu i policyjne motocykle. 

Udział w Dniu Otwartym umożliwił poznanie specyfiki pracy Policji pod kątem wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. Była to także doskonała okazja, aby porozmawiać z mundurowymi o charakterze ich pracy i bezpieczeństwie.

Opiekunkami uczniów były pani Monika Jędrzejkiewicz i pani Elżbieta Kozieł.

Monika Jędrzejkiewicz

Pliki do pobrania