Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej uprzejmie informuje, że Wójt Gminy Borki ZARZĄDZENIEM nr 99 z dnia 16 maja 2024 r. ustalił terminy dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 w następujących Przedszkolach:

1) Przedszkole w Woli Osowińskiej – dyżur wakacyjny od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

2) Przedszkole w Borkach – dyżur wakacyjny od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

    W załącznikach zamieszczamy wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, który należy złożyć do dnia 28 czerwca 2024r. w sekretariacie szkoły dyżurującego przedszkola oraz informacje dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do przedszkola w okresie wakacji.

   Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny wraz z numerem polisy dzieci z naszej szkoły znajdują się w sekretariacie, zapraszamy zainteresowanych rodziców po ich odbiór.
Załączniki do pobrania:

Linki