Pamięć o przodkach jest naszą powinnością. W kalendarzu uroczystości naszej szkoły wpisana jest i od wielu lat kontynuowana tradycja modlitwy na Starym Cmentarzu za Wsią. Znajdują się tam szczątki ofiar epidemii z połowy XIX wieku. Corocznie w dniu 2 listopada wyruszamy na miejsce spoczynku naszych przodków, aby modlitwą i słowami pięknej poezji uczcić ich pamięć, a jednocześnie uchronić to miejsce od zapomnienia. Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólną modlitwę,  uczniom za recytację okolicznościowych utworów literackich, pani Krystynie Kożuch za przybliżenie historii.