W dniach 23 – 25 września 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu
Podlaskim odbył się biwak „10∞” z okazji 10-lecia I Szczepu „Infinity” im. hm. Mieczysława
Stagrowskiego.
Podczas biwaku harcerze zdobywali odznaki „Znam Miejsca Pamięci Powiatu
Radzyńskiego”, natomiast zuchy trop „Zegarmistrz”.
Pierwszego dnia zorganizowane zostało uroczyste ognisko, podczas którego
Przyrzeczenie Harcerskie złożyły dh. Wiktoria Wylotek, dh. Małgorzata Zając oraz dh.
Izabela Obroślak.
Drugiego dnia harcerze udali się na zwiad terenowy, przygotowali kroniki, wzięli
udział w znakomitych grach i zabawach, a nocą wyruszyli na grę terenową. Zuchy z kolei
udały się do miejscowego zegarmistrza, przeprowadziły zwiad terenowy, a podczas kolejnych
zajęć wykonały własne, papierowe zegary.
W niedzielę podczas uroczystego apelu zostały wręczone odznaki „Mocne Ogniwo”,
które otrzymały dh. Emilia Chudowolska, dh. Małgorzata Zając oraz zuchy Nikola Latoch
i Antonina Chudowolska.
Po biwaku, który upłynął w fantastycznej atmosferze, pozostały piękne wspomnienia
i nadzieja, że niedługo znowu się spotkamy.

Milena Latoch-Malesa

Pliki do pobrania
Linki