3 grudnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W naszej szkole również uczczono ten dzień.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Dla przypomnienia:

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Dzień miał za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych oraz wskazać na potrzebę integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, że mają
takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. Musimy
pamiętać o tym, że nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojej
niepełnosprawności.