Z okazji 120 rocznicy  urodzin płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego 10 lipca 2024 r. odbyło się  uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy obelisku upamiętniającym Patrona naszej szkoły.

W uroczystości wzięli udział: pani Danuta Kucio – zastępca Wójta Gminy Borki, pani Alina Kryjak – członek zarządu powiatu radzyńskiego i sołtys wsi Wola Osowińska, pani Beata Guz – radna Gminy Borki, drużynowa Milena Latoch Malesa wraz z harcerzami z 17. drużyny harcerskiej „eReF” im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego oraz nauczyciele i dzieci z przedszkola.

Pani dyrektor Agnieszka Zając powitała wszystkich uczestników, podkreśliła, że to spotkanie jest  hołdem dla niezwykłego człowieka, jakim był płk. pil. Zdzisław Krasnodębski. Zwróciła uwagę na to, że w dzisiejszych czasach wartości, którymi kierował się Patron naszej szkoły takie jak odwaga, patriotyzm i poświęcenie, są bardzo ważne.

Pani Danuta Kucio – zastępca Wójta Gminy Borki wyraziła podziękowanie i uznanie dla społeczności szkolnej za kultywowanie pamięci o wielkim lotniku, który walczył nie tylko o wolność Polski, ale i Europy.  Jego heroiczne czyny na polu bitwy, a także  poświęcenie i zaangażowanie w sprawy narodowe, są dla nas wszystkich przykładem do naśladowania.

120 rocznica urodzin jest wspaniałą okazją do przypomnienia najmłodszym, iż wielcy bohaterowie pochodzą również z naszych małych Ojczyzn.  

Linki